You are currently viewing Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020

Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020

Ngày 03/3/2020 Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2020 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 của Đảng bộ Nhà trường cho toàn thể đảng viên, cảm tình đảng trong toàn Đảng bộ.

Ảnh toàn Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Dương Hùng – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh: Hội nghị lần này ngoài việc tổng kết, đánh giá và triển khai phương hướng, giải pháp còn là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức, hành động của toàn thể cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, vì mục tiêu xây dựng Trường ĐHQB đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Qua đó biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2019.

Đồng chí Hoàng Dương Hùng – Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng – UVBTV Đảng ủy, thay mặt BTC đã trình bày báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2019; triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020 đến toàn thể Hội nghị. Báo cáo đã đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo của Đảng bộ trên các lĩnh hoạt động của nhà trường và nêu lên các phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020. Đồng thời, Hội nghị cũng đã thống nhất báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019; và phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng- UVBTV Đảng ủy báo cáo tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Hoàng Dương Hùng đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2019. Để tiếp tục những kết quả đó, trong năm 2020, Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình cần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác tuyển sinh, xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể của Nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất; làm tốt công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra giám sát; lãnh đạo các đoàn thể; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với quyết tâm và sự đồng thuận, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng ủy và đạt được nhiều thành công trong năm tới.

Đồng chí Hoàng Dương Hùng- Bí thư Đảng ủy trao thưởng cho các tập thể

Tại Hội nghị đồng chí Hoàng Dương Hùng- Bí thư Đảng ủy Nhà trường đã trao thưởng cho 7 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2019.