Lịch công tác – Tuần 30. Năm học 2019-2020

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

9/3

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Đại hội Chi bộ Khoa N-L-N nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng họp tầng 4 Bí thư Chi bộ
Ba

10/3

8h00
14h00

11/3

8h00 Thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo CLGD ngành ĐH Nông nghiệp Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng TĐ
14h00 Đại hội Chi bộ Phòng CTSV nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng họp tầng 4 Bí thư Chi bộ
Năm

12/3

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00 Đại hội Chi bộ Phòng ĐT nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng họp tầng 4 Bí thư Chi bộ
15h00 Họp xét tốt nghiệp ĐHGD Mầm non K59 liên thông VLVH Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
Sáu

13/3

8h00 Thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo CLGD ngành ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng TĐ
14h00 Đại hội Chi bộ TT Học liệu nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng họp tầng 4 Bí thư Chi bộ
Bảy

14/3

8h00  
14h00
CN

15/3

7h30 Đoàn Trường tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” Theo Kế hoạch Khuôn viên Trường Bí thư ĐT
14h00  

 

Last Updated on 9 Tháng Ba, 2020 by Trần Đức Hiền