Kế hoạch Tổ chức xét tặng Giải thưởng “Khoa học Trẻ QBU” lần thứ IV Năm học 2019 – 2020

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/03/KH-30-KHT.pdf” download=”all” viewer=”google”]

CÁC BIỂU MẪU XÉT GIẢI THƯỞNG “KHOA HỌC TRẺ QBU”

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/03/04.-Bieu-mau-Giai-thuong-Khoa-hoc-Tre-QBU-2018-2.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]