Lịch công tác – Tuần 31. Năm học 2019-2020 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

16/3

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
8h30 Đại hội Chi bộ Phòng QLKH&HTQT nhiệm kỳ 2020-2022 Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng họp tầng 4 Đoàn CT
14h00 Họp xét duyệt nội dung nhiệm vụ KH&CN “NC xây dựng mô hình tài nguyên số mở ở Trường ĐH Quảng Bình” PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường tầng 4, Sở KH&CN Chủ tịch HĐ
14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị Hiệu trưởng, PHT. Bùi Khắc Sơn và Đ/c Trần Đức Hiền

 

Hội trường Đảng ủy Khối các CQ tỉnh

 

Đảng ủy Khối các CQ tỉnh

 

Ba

17/3

8h00
14h00 Đại hội Chi bộ Phòng ĐBCLGD nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng họp tầng 4 Đoàn CT

18/3

8h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ Hiệu trưởng Hội trường Tỉnh ủy (Tầng 5 Ban TVTU
14h00 Đại hội Chi bộ Phòng TT-PC nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng họp tầng 4 Đoàn CT
Năm

19/3

8h00 Tiếp công dân Lãnh đạo Trường Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00 Đại hội Chi bộ Phòng KH-TC nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng họp tầng 4 Đoàn CT
Sáu

20/3

8h00  

 

14h00 Đại hội Chi bộ Khoa KT-CNTT nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng họp tầng 4 Đoàn CT
Bảy

21/3

8h00  
14h00
CN

22/3

8h00
14h00  

 

Last Updated on 17 Tháng Ba, 2020 by Trần Đức Hiền