Lịch công tác – Tuần 34. Năm học 2019-2020 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

6/3

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00  
Ba

7/3

8h00
14h00  

8/4

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00  
Năm

9/4

8h00
15h00 Họp ttriển khai kế hoạch đào tạo Hiệu trưởng, PHT. Phụ trách đào tạo; Trưởng Phòng ĐT, TC-HC, Trưởng các Khoa; GĐ. TT THNN, ĐTTX Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
Sáu

10/4

7h30  

Hội nghị trực tuyến về công tác tập huấn báo cáo giữa kỳ

 

Trưởng phòng ĐBCLGD Phòng làm việc cá nhân Trung tâm KĐCLGD- Đại học Đà Nẵng
14h00  

 

 
Bảy

11/4

8h00  

 

14h00  

 

CN

12/4

8h00  

 

14h00