Lịch công tác – Tuần 36. Năm học 2019-2020 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

20/4

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00  
Ba

21/4

8h00
14h00  

22/4

8h30 Lãnh đạo Trường làm việc, nắm tình hình công tác của Đoàn Trường PHT. Nguyễn Đức Vượng, Ban TV Đoàn trường Phòng họp tầng 3 PHT. Nguyễn Đức Vượng
9h30 Lãnh đạo Trường làm việc, nắm tình hình công tác của Hội SV PHT. Nguyễn Đức Vượng, BCH Hội SV Phòng họp tầng 3 PHT. Nguyễn Đức Vượng
14h00 Đại hội Chi bộ Phòng QT-Ban QLDAXD nhiệm kỳ 2020-2022

 

Ban TV Đảng ủy, Khách mời và toàn thể Đảng viên, cảm tình đảng của Chi bộ Phòng họp tầng 4 Bí thư Chi bộ
Năm

23/4

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h30 Lãnh đạo Trường làm việc, nắm tình hình công tác của Công đoàn Trường PHT. Nguyễn Đức Vượng, BTV, BCH Công đoàn Trường Phòng họp tầng 3 PHT. Nguyễn Đức Vượng
14h00
Sáu

24/4

8h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 4/2020 Ủy viên BCH Đảng bộ Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
14h00  
Bảy

25/4

8h00  

 

14h00  

 

CN

26/4

8h00  

 

14h00  

 

Viên chức hành chính làm việc bình thường; Các đơn vị phân công trực và theo dõi tình hình báo cáo về Phòng TC-HC theo như đã thông báo của Nhà trường; Thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về phòng chống dịch Covid 19.

Last Updated on 20 Tháng Tư, 2020 by Trần Đức Hiền