Lịch công tác – Tuần 37. Năm học 2019-2020

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

27/4

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Họp xét học vụ khóa 61 Lãnh đạo trường, Phòng ĐT, Phòng CTSV; Trưởng các Khoa Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo trường
Ba

28/4

8h00
14h00

29/4

8h00
14h00  
Năm

30/4

8h00 Nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(02 ngày); Trực cơ quan theo Kế hoạch

14h00
Sáu

1/5

8h00  

 

14h00  

 

 
Bảy

2/5

8h00  

 

14h00  

 

CN

3/5

8h00  

 

14h00