Lịch công tác – Tuần 40. Năm học 2019 – 2020 (Có bổ sung, thay đổi)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

18/5

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Duyệt hồ sơ Đại hội Đảng bộ trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 Ban TV Đảng ủy Khối, Ban TV Đảng ủy Trường Phòng họp tầng 3 BTV Đảng ủy Khối
Ba

19/5

8h00
14h00 Ban TV Đảng ủy làm việc với Tểu ban Tuyên truyền và  Tiểu ban Đảm bảo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường Ban TV; Tiểu ban TT; Tiểu ban Đảm bảo Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy

20/5

8h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo báo cáo chính trị trình ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII Hiệu trưởng Phòng họp Tỉnh ủy, Tầng  3 Ban TV Tỉnh ủy
8h30 Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình PHT. Nguyễn Đức Vượng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình Ban Tổ chức
14h00 Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở và SKKN năm 2020 Tổ kiểm tra, Nhóm thực hiện đề tài Phòng họp tầng 3 Tổ trưởng Tổ KT
Năm

21/5

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00 Hội nghị Hội đồng trường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Thành viên Hội đồng Trường Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng Trường
Sáu

22/5

8h00 Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ theo quy định mới Đại diện Lãnh đạo Trường, Trưởng các đơn vị; toàn thể viên chức hành chính các Phòng, Ban, Trung tâm; văn thư các Khoa Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Phòng TC-HC
14h00  
Bảy

23/5

8h00 Làm việc với Đại học Đà Nẵng Hiệu trưởng Đại học Đà Nẵng Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng
14h00
CN

24/5

8h00
14h00