Lịch công tác – Tuần 41. Năm học 2019 – 2020 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

25/5

8h00
14h00  
Ba

26/5

9h00 Hội nghị giao ban công tác chủ nhiệm và công tác sinh viên Đại diện BGH; Phòng CTSV; Đoàn TN, Hội SV; Trợ lý CTSV và toàn thể GV chủ nhiệm Phòng hội thảo tầng 2, TT Học liệu Phòng CTSV
14h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 5/2020 Ủy viên BCH Đảng bộ Phòng hội thảo tầng 2, TT Học liệu Bí thư Đảng ủy

27/5

8h00
14h00  
Năm

28/5

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00  Kiểm tra đảm bảo an toàn PCCC năm 2020 Đoàn Kiểm tra, Lãnh đạo Trường, Phòng Quản trị (Theo Công văn số 453/PC07-Đ2 20/5/2020) Phòng họp tầng 3 và các khu vực đảm bảo PCCC Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH
14h00 Hội nghị giao ban Trưởng đơn vị tháng 5/2020 Theo Quy định Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
Sáu

29/5

8h00 Bảo hiểm XH Tỉnh làm việc với nhà Trường về xác định đối tượng đóng BHXH BHXH tỉnh, Hiệu trưởng, Lãnh đạo Phòng TC-HC, Phòng KH-TC; VC phụ trách BHXH, Kế toán tiền lương Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo Trường
14h00  
Bảy

30/5

8h00  
14h00 Hội thảo khoa học Khoa GD TC-QP Khách mời, CBGV và SV Khoa GD TC-QP Phòng Hội thảo VPK TN-KT Trưởng Khoa
CN

31/5

8h00
14h00

Last Updated on 26 Tháng Năm, 2020 by Trần Đức Hiền