Lịch công tác – Tuần 42. Năm học 2019 – 2020 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

1/6

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00  
Ba

2/6

8h00 Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Báo cáo Chính trị ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII Cán bộ Khoa học-Kỹ thuật

Theo Giấy mời

Phòng họp Tỉnh ủy, Tầng 5 Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy
14h00

3/6

9h30 Xét tốt nghiệp ĐH GD Mầm non K59 liên thông VLVH Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
15h00 Họp Nhóm Dự án CRS: Giáo dục phòng tránh tai najn bom mìn mở rộng Thành viên của Nhóm Phòng họp tầng 3 PHT. Nguyễn Đức Vượng
Năm

4/6

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội nghị tập huấn triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo năm 2020 BGH; Trưởng, Phó đơn vị, Trưởng, Phó Bộ môn Phòng họp tầng 4 Hiệu trưởng
14h00 Làm việc với tổ chức Dự án CRS Lãnh đạo Trường, Kế toán trưởng, các thành viên tham gia Dự án Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu PHT. Nguyễn Đức Vượng
Sáu

5/6

8h00 Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với các Tiểu ban: Nhân sư Đại hội, Tuyên truyền ĐH, Ban Đảm bảo ĐH BTU Đảng ủy; Thàng viên các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
8h00 Nghiệm thu đề tài NCKH năm học 2019-2020 của SV Khoa Khoa học CB Lãnh đạo Khoa, Hội đồng nghiệm thu, SV thực hiện đề tài Phòng Hội thảo Khối VP các Khoa TN-KT Chủ tịch HĐ
15h00 Nghiệm thu đề tài NCKH năm học 2019-2020 của SV Khoa KT-DL Lãnh đạo Khoa, toàn thể GV Khoa, SV thực hiện đề tài Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Trưởng Khoa
Bảy

6/6

8h00  
14h00
CN

7/6

8h00
14h00