Lịch công tác – Tuần 47. Năm học 2019 – 2020 (Có bổ sung, thay đổi)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

6/7

8h00 Họp Ban Giám hiệu

(HOÃN)

HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các CQ tỉnh Hiệu trưởng Phòng họp Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối
Ba

7/7

8h00 Kỳ họp thứ 15 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (03 ngày) Hiệu trưởng Hội trường UBND tỉnh HĐND tỉnh
8h00 Họp bàn phân công giảng dạy năm học 2020-2021

 

BGH, Trưởng Phòng ĐT, Trưởng Khoa SP, Trưởng các bộ môn: Sinh học, Đặc thù và cơ sở ngành Phòng họp tầng 3 PHT. Bùi Khắc Sơn
14h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Ủy viên BCH Đảng bộ Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy

8/7

8h30 Họp Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Bình PHT. Nguyễn Đức Vượng Phòng họp LH các TC Hội hữu nghị, 08 Hùng Vương, Đồng Hới BCH Liên hiệp
14h00 Công bố kết luận thanh tra công tác quản lý TT Đào tạo thường xuyên Hiệu trưởng, Đoàn thanh tra, toàn thể CB,VC Trung tâm ĐTTX Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
 

Năm

9/7

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Tập huấn công tác thanh tra thi tốt nghiệp THPT Theo Quyết định Đại học Vinh Bộ GD-ĐT
Sáu

10/7

8h00 Họp Hội đồng xét đền bù kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng (VC ĐB  thuộc Khoa KHCB)

(HOÃN)

Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
9h00 Họp Hội đồng xét đền bù kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng (VC ĐB thuộc Phòng TT-PC)

(HOÃN)

Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
10h00 Họp xét tốt nghiệp ĐH, xét điểm tuyển sinh ĐHGDMN và chương trình BBD chứng chỉ CDNN Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
14h00  
Bảy

11/7

8h00  
14h00
CN

12/7

8h00
14h00