Lịch công tác – Tuần 48. Năm học 2019 – 2020 (Có thay đổi, bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

13/7

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
16h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt trường về công tác cán bộ BCH Đảng Bộ; Ban Giám hiệu; Trưởng, Phó Khoa, Phòng, Ban, Trung Tâm; Bí thư, phó bí thư chi bộ; Trưởng các tổ chức CT-XH  Phòng họp tầng 4 Hiệu trưởng
Ba

14/7

8h00 Họp Hội đồng xét đền bù kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng (VC ĐB  thuộc Khoa KHCB) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
9h00 Họp Hội đồng xét đền bù kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng (VC ĐB thuộc Phòng TT-PC) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các CQ tỉnh Hiệu trưởng và PHT. Nguyễn Đức Vượng Phòng họp Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối
16h00 Hội nghị Hội đồng trường về công tác thành lập Hội đồng trường theo Luật Giáo dục ĐH sửa đổi, bổ sung Toàn thể thành viên Hội đồng trường Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng Trường

15/7

8h30 Làm việc với công ty Cổ phần phát triển Quốc tế IDC DN IDC; PHT. Bùi Khắc Sơn; Toàn thể CB,VC Trung tâm HTSV&KN Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu PHT. Bùi Khắc Sơn
14h00
 

Năm

16/7

7h00 Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 PHT. Bùi Khắc Sơn Hội trường B, Quân Khu 4 124C Lê Duẩn TP. Vinh, Nghệ An Bộ Tư lệnh Quân khu 4
8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00 Họp Hội đồng thẩm định Ngân hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm ứng dụng CNTT Theo Quyết định Phòng tự NC của giảng viên, tầng 2, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
15h30 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Lê Minh Thắng Theo Quyết định Phòng tự NC của giảng viên, tầng 2, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
Sáu

17/7

8h00 Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh của ThS. Phan Thị Thu Hà làm chủ nhiệm

 

Đoàn kiểm tra Sở KH&CN, Lãnh đạo trường, Kế toán trưởng, Phòng QLKH&HTQT và nhóm thực hiện nhiệm vụ KHCN Phòng họp tầng 3 Đoàn Kiểm tra
8h00 Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 PHT. Nguyễn Đức Vượng, Phó Phòng TC-HC Nguyễn Thị Như Hòa Trường CĐ Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Trưởng Khối thi đua khen thưởng
9h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường Ủy viên Ban CH Công đoàn Phòng họp tầng 3 Phụ trách CĐT
14h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các CQ tỉnh UV BCH Đảng bộ Khối Phòng họp Đảng ủy Khối BTV Đảng ủy Khối
14h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ Khối các CQ tỉnh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trường Hội trường Đảng ủy Khối BTV Đảng ủy Khối
16h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các CQ tỉnh UV BCH Đảng bộ Khối Phòng họp Đảng ủy Khối BTV Đảng ủy Khối
Bảy

18/7

8h00  
14h00
CN

19/7

8h00
14h00