Lịch công tác – Tuần 52. Năm học 2019 – 2020 (Có bổ sung, thay đổi)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

10/8

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00  
Ba

11/8 

8h00        
14h00        

12/8 

8h00
14h00 Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh của TS. Nguyễn Đình Hùng (Hoãn) Theo Quyết định Phòng tự nghiên cứu của GV, tầng 2 TTHL Chủ tịch HĐ
Năm

13/8

8h00 Tiếp công dân   Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của TS. Cao Phương (Hoãn) Theo Quyết định Phòng tự nghiên cứu của GV, tầng 2 TTHL Chủ tịch HĐ
15h15 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để cho ý kiến về công tác cán bộ Hiệu trưởng Phòng họp Tỉnh uỷ, tầng 3 trụ sở Tỉnh uỷ Bí thư Tỉnh uỷ
Sáu

14/8

8h00      
14h00        
Bảy

15/8 

8h00      
14h00        
CN

16/8

8h00    
14h00