Lịch công tác – Tuần 01. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

17/8

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
8h00 Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh của TS. Nguyễn Đình Hùng Theo Quyết định Phòng tự nghiên cứu của GV, tầng 2 TTHL Chủ tịch HĐ
8h30 Triển khai Kế hoạch truyền thông tuyển sinh và truyền thông xét học bạ Theo Kế hoạch Phòng họp

TT ĐTTX

Bộ phận Truyền thông tuyển sinh
14h00 Tham dự ĐHĐB Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh (Phiên trù bị) Đoàn đại biểu Đảng uỷ Khối các cơ quan tình Ban tổ chức ĐH
Ba

18/8

7h30 Tham dự ĐHĐB Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh (Phiên chính thức) Đoàn đại biểu Đảng uỷ Khối các cơ quan tình Ban tổ chức ĐH
9h00 Tham dự họp trực tuyến của tổ chức CRS PHT Nguyễn Đức Vượng, thành viên dự án Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo CRS

19/8

8h00
14h00
Năm

20/8

8h00
15h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để cho ý kiến về công tác cán bộ Hiệu trưởng Phòng họp Tỉnh uỷ, tầng 3 trụ sở Tỉnh uỷ Bí thư Tỉnh uỷ
Sáu

21/8

8h00
15h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường BGH; Trưởng, Phó  đơn vị; Trưởng các tổ chức CT-XH Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
Bảy

22/8

8h00
14h00
CN

23/8

8h00
14h00