Lịch công tác – Tuần 04. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

7/9

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
8h00 Bộ môn Lý luận Mác-Lênin báo cáo chuyên đề tự đánh giá chương trình đào tạo Khách mời, CBGV Khoa Luật Phòng Hội thảo Khối VP TN-KT Trưởng Khoa
9h00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy viên BTV Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
16h00 UBKT Đảng ủy làm việc với cấp ủy Chi bộ TT Học liệu- ASEAN UBKT Đảng ủy, Cấp ủy Chi bộ TTHL-ASEAN TT Học liệu CN UBKT Đảng ủy
Ba

8/9

8h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 TT Đào tạo TX Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ TT Đào tạo TX Phòng họp tầng 3 Giám đốc TT
8h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Phòng CTSV Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Phòng CTSV Phòng Hội thảo Khối VP TN-KT Trưởng Phòng

9/9

8h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Khoa GD TC-QP Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Khoa GD TC-QP Phòng Hội thảo Khối VP TN-KT Trưởng Khoa
10h00 Họp đoàn giảng viên dự thi giảng viên chính năm 2020 Toàn thể VG dự thi Phòng họp tầng 3 Phòng TC-HC
14h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Khoa KT-DL Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Khoa KT-DL Phòng họp tầng 4 Trưởng Khoa
14h00 Tham dự Hội đồng bảo vệ kết quả nghiên cứu khoa học cấp tỉnh PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường tầng 7, Sở KH&CN CT Hội đồng
15h30 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 TT Hỗ trợ SV& KN Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ TT Hỗ trợ SV& KN Phòng Hội thảo Khối VP TN-KT Giám đốc TT
 

Năm

10/9

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Khoa KH Cơ bản Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Khoa KH Cơ bản Phòng Hội thảo Khối VP TN-KT Trưởng Khoa
8h00 – Xét tốt nghiệp bổ sung 2020 và xét học vụ năm học 2019-2020

-Các đơn vị đón tiếp SV trúng tuyển nhập học theo KH

BGH; Phòng ĐT, CTSV, KH-TC và Trưởng phó các Khoa; Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
14h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Phòng ĐB Chất lượng GD Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Phòng ĐBCLGD Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng
14h00 Hội nghị VC, NLĐ Khoa Ngoai ngữ (HOÃN)
Sáu

11/9

8h00 Lễ tốt nghiệp cho SV ĐH, CĐ ra trường năm 2020 Theo Kế hoạch GĐ B3 Lãnh đạo trường
8h30 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Phòng TC-HC Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Phòng TC-HC Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng
14h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Khoa KT-CNTT Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Khoa KT-CNTT Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Trưởng Khoa
14h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Khoa Sư phạm Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Khoa Sư phạm Phòng Hội thảo Khối VP TN-KT Trưởng Khoa
14h15 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh cho ý kiến về công tác cán bộ Hiệu trưởng Phòng họp tỉnh ủy (Tầng 3) BTV Tỉnh ủy
Bảy

12/9

7h30  
14h00
CN

13/9

8h00
14h00