Lịch công tác – Tuần 05. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

14/9

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Khoa Ngoại ngữ Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Khoa NN Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Trưởng Khoa
14h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Phòng Thanh tra-Pháp chế Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Phòng TT-PC Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng
Ba

15/9

8h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Phòng KH-TC Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Phòng KH-TC Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng
8h30 Chấm thi tuyển sinh ĐH LT Mầm non Theo Quyết định Phòng họp tầng 4 Trưởng Ban
9h30 Đảng ủy làm việc với các Chi bộ sau:  Ngoại ngữ,  QLKH&HTQT, KHCB, Luật,  SP Ban TV Đảng ủy, VP Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
14h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Phòng QLKH&HTQT Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Phòng QLKH&HTQT Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng
14h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Phòng Quản trị Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Phòng Quản trị Phòng Hội thảo Khối VP TN-KT Trưởng Phòng
14h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Khoa Luật Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Khoa Luật Phòng họp tầng 4 Trưởng Khoa

16/9

8h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Phòng Đào tạo Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Phòng Đào tạo Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Trưởng Phòng
8h30 UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh làm việc với Đảng ủy Trường Đoàn công tác Đảng ủy Khối; Ban TV Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Trường Phòng họp tầng 3 Đoàn công tác
14h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 TT NC ASEAN Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ TT NC ASEAN Phòng tự NC của GV, TT Học liệu Giám đốc TT
14h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 TT Học liệu Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ TT Học liệu Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Giám đốc TT
15h00 Họp xét điểm tuyển sinh ĐHLT Mầm non Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
 

Năm

17/9

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Họp Hội đồng xác định danh mục đề tài cấp cơ sở và đề xuất đề tài cấp tỉnh năm học 2020-2021 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
9h30 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 TT Tin học-Ngoại ngữ Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ TT Tin học-Ngoại ngữ Phòng Hội thảo Khối VP TN-KT Giám đốc TT
14h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Viện Nông nghiệp và Môi trường Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Viện NN-MT Phòng Hội thảo Khối VP TN-KT Viện trưởng
Sáu

18/9

8h00 Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2020-2021 Phòng Quản lý đầu tư Lãnh đạo Trường; các Phòng ban liên quan và Toàn thể VC, NLĐ Phòng Quản lý đầu tư Phòng Hội thảo Khối VP TN-KT Trưởng Phòng
14h00
Bảy

19/9

7h30  
14h00
CN

20/9

8h00
14h00

Last Updated on 14 Tháng Chín, 2020 by Trần Đức Hiền