Chúc mừng nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hà Phương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Yeungnam, Hàn Quốc

Ngày 16/09/2020, tại Trường Đại học Yeungnam, Hàn Quốc, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Hà Phương (công tác tại Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, giảng viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về lĩnh vực đánh giá và cải thiện sự ảnh hưởng của lỗi thời gian trong chức năng không thể sao chép vật lý (Physically Unclonabe Function) dựa trên memristor.

Trong quá trình nghiên cứu tại Hàn Quốc, NCS đã có nhiều công trình được công bố, trong đó có bài báo đăng trên tạp chí IEEE Access với chỉ số ảnh hưởng cao và các công trình báo cáo tại các hội nghị quốc tế được công bố bởi các nhà xuất bản uy tín như ICCCI, ISIITA, ASP DAC.

Xin chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Thị Hà Phương. Chúc đồng chí thành công hơn nữa trên con đường nghiên cứu khoa học đầy chông gai và thử thách, tích cực đóng góp cho sự phát triển của Trường Đại học Quảng Bình trong thời gian tới.

Last Updated on 21 Tháng Chín, 2020 by Nguyễn Văn Kiểu