You are currently viewing Chúc mừng nghiên cứu sinh Phan Thị Huyền Trang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Yeungnam, Hàn Quốc

Chúc mừng nghiên cứu sinh Phan Thị Huyền Trang bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Yeungnam, Hàn Quốc

Ngày 16/09/2020, tại Trường Đại học Yeungnam, Hàn Quốc, nghiên cứu sinh (NCS) Phan Thị Huyền Trang (công tác tại Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, giảng viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quảng Bình) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về lĩnh vực “Cải thiện hiệu suất của các phương pháp phân tích tình cảm và áp dụng trên các hệ thống hỗ trợ ra quyết định.”

Trong quá trình nghiên cứu tại Hàn Quốc, NCS là tác giả chính của 10 công trình đã được công bố, trong đó có 02 bài báo đăng trên các tạp chí SCIE với chỉ số ảnh hưởng (IF) khá cao (4.098) và 8 công trình báo cáo tại các hội nghị quốc tế được công bố bởi các nhà xuất bản uy tín như IEEE, Springer, trong đó có 1 bài báo nhận giải thưởng bài báo tốt nhất. Ngoài ra, NCS hiện có một bài đang được đánh giá (under review) bởi 1 tạp chí SCIE uy tín (IF: 5.910). NCS đã tham gia báo cáo trong nhiều hội nghị quốc tế về các lĩnh vực tóm tắt văn bản, phân tích tình cảm, hệ thống hỗ trợ ra quyết định,… tại nhiều nước như Áo, Bungary, Serbia, Indonesia, …

Xin chúc mừng tân tiến sĩ Phan Thị Huyền Trang. Chúc chị thành công hơn nữa trên con đường nghiên cứu khoa học, tích cực đóng góp cho sự phát triển của Trường Đại học Quảng Bình trong thời gian tới.