Lịch công tác – Tuần 08. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung, thay đổi địa điểm)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

5/10

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00
Ba

6/10

8h00 Lãnh đạo trường làm việc với lãnh đạo Phòng Đào tạo, TT ĐT thường xuyên về công tác quản lý hệ VLVH (HOÃN) PHT. Bùi Khắc Sơn; Trưởng, phó các đơn vị như nội dung Phòng họp tầng 3 PHT. Bùi Khắc Sơn
14h00 Hội nghị tuyên dương điển hình tiến tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trưởng tầng 2, Công an Tỉnh QB Ban Tổ chức

7/10

8h00 Chấm thi kết thúc Khóa BĐ CDNN Theo Quyết định Phòng họp tầng 3, Khoa Sư phạm Trưởng Ban
8h00 LĐLĐ Tỉnh kiểm tra Công đoàn CS Trường ĐHQB về công tác triển khai chấp hành Điều lệ Công đoàn VN (Cả ngày) Đại diện BTV Đảng ủy; BTV Công đoàn VPCĐ; Trưởng Ban N.công, Kế toán CĐ Phòng họp tầng 2, TT Học liệu

 

Đoàn KT
8h00 Đảng ủy Khối các CQ tỉnh làm kiểm tra công tác Đảng của  Chi bộ Phòng QLKH&HTQT, Chi bộ khoa Ngoại ngữ Đoàn công tác Đảng ủy Khối; Chi ủy các Chi bộ Phòng họp tầng 3 Đoàn công tác
14h00 Đoàn công tác Lãnh đạo Tỉnh làm việc với Trường ĐH Quảng Bình Ban Giám Hiệu; Trưởng, Phó đơn vị; Trưởng các Tổ chức CT-XH Phòng họp tầng 4 Hiệu trưởng
14h00 Đảng ủy Khối các CQ tỉnh làm kiểm tra công tác Đảng của  Chi bộ Khoa KT-DL, Chi bộ khoa Luật Đoàn công tác Đảng ủy Khối; Chi ủy các Chi bộ Phòng họp tầng 3 Đoàn công tác
14h00 Chấm thi kết thúc Khóa BĐ CDNN Theo Quyết định Phòng họp tầng 3, Khoa Sư phạm Trưởng Ban
 

Năm

8/10

6h00 Đoàn công tác Trường đi CK Chalo đón cán bộ và lưu học sinh Lào qua nhập học Đoàn công tác Đi Chalo Trưởng đoàn
8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống giảm nhẹ thiên tai Theo Kế hoạch Giảng đường B3 Hội CTĐ tỉnh
8h00 LĐLĐ Tỉnh kiểm tra Công đoàn CS Trường ĐHQB về công tác triển khai chấp hành Điều lệ Công đoàn VN (Cả ngày) Đại diện BTV Đảng ủy; BTV Công đoàn VPCĐ; Trưởng Ban N.công, Kế toán CĐ Phòng họp tầng 3

 

Đoàn KT
8h00 Hội nghị lấy thư giới thiệu cán bộ quản lý Viện Nông nghiệp và Môi trường Tổ công tác trưởng;  Toàn thể viên chức, lao động hợp đồng của Viện và viên chức trong trường tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn tại Viện Phòng Hội thảo tầng 3, Khối VP TN-KT Tổ công tác
8h00 Chấm thi kết thúc Khóa BĐ CDNN Theo Quyết định Phòng họp tầng 3, Khoa Sư phạm Trưởng Ban
9h00 Hội nghị lấy thư giới thiệu Trưởng Bộ môn Kế toán Tổ công tác trưởng;  Trưởng, Phó Khoa KT-DL; Toàn thể viên chức, lao động hợp đồng, viên chức trong trường tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn tại Bộ môn KT

 

Văn Phòng Khoa KT-DL Trưởng Khoa KT-DL
14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của TS. Hoàng Thị Duyên Theo Quyết định Phòng tự NC của GV, TT Học liệu CT HĐ
14h00 Chấm thi kết thúc Khóa BĐ CDNN Theo Quyết định Phòng họp tầng 3, Khoa Sư phạm Trưởng Ban
Sáu

9/10

8h00 Chấm thi kết thúc Khóa BĐ CDNN Theo Quyết định Phòng họp tầng 3, Khoa Sư phạm Trưởng Ban
8h30 Họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường tầng 3, Sở TT&TT Ban TC
14h00 Chấm thi kết thúc Khóa BĐ CDNN

 

Theo Quyết định Phòng họp tầng 3, Khoa Sư phạm Trưởng Ban
14h00 Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các CQ Tỉnh (HOÃN) Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Phòng họp Đảng ủy Khối BTV
14h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối các CQ Tỉnh (HOÃN) Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Trường Phòng họp Đảng ủy Khối BTV
15h00 Họp Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng BCH Công đoàn; Tổ trưởng các tổ công đoàn Phòng họp tầng 3 Phó PT. Công đoàn Trường
16h00 Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các CQ Tỉnh (HOÃN) Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Phòng họp Đảng ủy Khối BTV
Bảy

10/10

8h00 Tổng kết công tác Đoàn-Hội năm học 2019-2020 và  chiến dịch tình nguyện hè 2020

 

Theo Kế hoạch Giảng đường B3 Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội SV
14h00  

 

CN

11/10

8h00  

 

14h00  

 

Last Updated on 8 Tháng Mười, 2020 by Trần Đức Hiền