Mẫu báo cáo thành tích SV 5 tốt 2020 và Mẫu báo cáo thành tích GT Sao Tháng Giêng 2020

Công văn hướng dẫn giới thiệu sinh viên 5 tốt  và giải thưởng sao tháng giêng năm 2020

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/CV-gioi-thieu-SV-5-tot-Tap-the-SV-5-tot-Sao-Thang-Gieng-năm-2020.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Mau-bao-cao-thanh-tich-SV-5-tot-va-TT-SV5T-2020

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Mau-bao-cao-thanh-tich-SV-5-tot-va-TT-SV5T-2020-1.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]

Mau-BC-thanh-tich-GT-Sao-Thang-Gieng-2020

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2020/10/Mau-BC-thanh-tich-GT-Sao-Thang-Gieng-2020.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]