Lịch công tác – Tuần 15. Năm học 2020 – 2021 (Có thay đổi, bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

23/11

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
8h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ Hiệu trưởng Phòng họp Tỉnh ủy, tầng 3 BTV Tỉnh ủy
14h00 Tổng kết Khóa dự bị Tiếng Việt cho lưu HS Lào Theo kế hoạch số 1604/KH-ĐHQB ngày 17/11/2020 Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Hiệu trưởng
Ba

24/11

9h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 11/2020 Ủy viên BCHĐB Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
15h00 Họp xét kinh phí đề tài cấp cơ sở năm học 2020-2021 Hiệu trưởng, Kế toán trưởng, TP QLKH&HTQT, CV phụ trách KHCN Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng

25/11

7h30 Hội thảo đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác gia đình PHT. Nguyễn Đức Vượng TT Văn hóa và điện ảnh tỉnh QB Sở VH&TT
8h00 Diễn đàn Logistics Việt Nam 2020 Bí thư Đoàn trường Khách sạn Melia, Hà Nội Bộ Công thương
8h00 Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng lấy phiếu về công tác cán bộ các đơn vị Ban Giám hiệu; Ban thường vụ; Trưởng các đơn vị Phòng họp tầng 4 Hiệu trưởng
8h20 Họp Tập thể lãnh đạo lãnh đạo giới thiệu nhân sự cho Hội nghị CB chủ chốt Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng TC-HC Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
8h30 Hội nghị lấy ý kiến (phiếu) cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ các đơn vị Ban Giám hiệu; BCH đảng bộ; trưởng các tổ chức CT-XH; Trưởng, Phó các đơn vị Phòng họp tầng 4 Hiệu trưởng
9h00 Hội nghị Giao ban Trưởng đơn vị tháng 11/2020 Theo Quy định Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
10h30 Họp Hội đồng xét thi liên thông VLVH, VB2 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
14h00 Họp Hội CC Binh Quý IV/2020 và triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập QĐNDVN 22/12 Hội viên Hội CCB Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội
 

Năm

26/11

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội thảo khoa học “Nghiên cứu XD mô hình QL tài nguyên số” Theo Kế hoạch Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Ban TC
14h00 Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Trường Ủy viên Ban TV CĐ; Văn phòng CĐ Phòng họp tầng 3 PCT Công đoàn
14h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt Công đoàn Trường Ủy viên Ban Chấp hành CĐ; Tổ trưởng các Tổ trưởng các CĐ trực thuộc Phòng họp tầng 3 PCT Công đoàn
15h00 Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường Ủy viên Ban TV CĐ; Văn phòng CĐ Phòng họp tầng 3 PCT Công đoàn
Sáu

27/11

8h00
14h00
Bảy

28/11

8h00
CN

29/11

8h00  

 

14h00