You are currently viewing Chúc mừng nghiên cứu sinh Trương Thùy Vân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Chúc mừng nghiên cứu sinh Trương Thùy Vân bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Ngày 13 tháng 6 năm 2020, tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, nghiên cứu sinh Trương Thùy Vân đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kế toán; Mã số: 6.34.03.01; Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Hà Tấn và PGS.TS. Nguyễn Công Phương.

Luận án “Nghiên cứu mối liên hệ giữa kế toán và thuế ở Việt Nam” đã được 100% thành viên Hội đồng đồng ý thông qua và đề nghị Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Trương Thùy Vân.

Trong quá trình học tập và nghiên cứu, NCS. Trương Thùy Vân đã có 07 công trình đăng trên các tạp chí khoa học trong nước; 01 sách chuyên khảo.

Xin chúc mừng tân tiến sĩ Trương Thùy Vân, chúc cô luôn nhiệt huyết với các công trình nghiên cứu và ngày càng có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của trường Đại học Quảng Bình.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ luận án: