Lịch công tác – Tuần 16. Năm học 2020 – 2021

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

30/11

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
8h30 Lễ công bố Quyết định thành lập Trường CĐ Luật Miền Trung PHT. Nguyễn Đức Vượng Trường CĐ Luật Miền Trung Ban TC
15h00 Lễ Kỷ niệm 45 năm Ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào Theo Kế hoạch 1644/KH-ĐHQB Giảng đường B3 Ban TC
Ba

1/12

8h00
14h00

2/12

8h00
14h00
 

Năm

3/12

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020-2025 Hiệu trưởng Phòng họp Tỉnh ủy, tầng 3 Ban TV Tỉnh ủy
14h00 Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh Sở KH&CN; Lãnh đạo Trường, Phòng QLKH&HTQT; Chủ nhiệm các đề tài Phan Thị Thu Hà, Trần Tự Lực Phòng họp Tầng 3 Sở KH&CN
Sáu

4/12

8h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Lại Thị Hương Theo Quyết định Phòng Tự NC của GV, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
9h30 Nghiệm thu SKKN cấp cơ sở của CN. Nguyễn Thị Khánh Chi Theo Quyết định Phòng Tự NC của GV, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
14h00 Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng Ban CHQS Thành phố, Ban CHQS Trường; Trưởng phòng Quản trị, Trưởng Khoa GDTC-QP, Tr. Bộ Môn GDTDQP, CB QL Kho GDQP Phòng họp tầng 3 Ban CHQS Thành phố
Bảy

5/12

9h00 Lễ Khai giảng lớp Thạc sỹ y tế công cộng Khóa 24 (2020-2022) PHT. Nguyễn Đức Vượng Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu L. đạo Tr. ĐH Y tế Công cộng
14h00
CN

6/12

8h00  

 

14h00