Lịch công tác – Tuần 23. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

18/1

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00
Ba

19/1

8h00 Hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2021 Hiệu trưởng Hội trường tầng 3, Cơ quan  Tỉnh ủy Ban Tổ chức
14h00

20/1

8h00 Họp Ban tập huấn XD chương trình ĐT và đề cương CTHP năm 2021 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 PHT. Bùi Khắc Sơn
14h00 Tổ chức tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên năm cuối Công ty Hải Phong; TT HTSV&KN; Sinh viên năm cuối Giảng đường B3 Ban Tổ chức
 

Năm

21/1

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị Hiệu trưởng Phòng họp Tỉnh ủy, Tầng 3 Ban TV Tỉnh ủy
8h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cơ sở của ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn

(HOÃN)

Theo Quyết định Phòng tự NC của Giảng viên, TT Học liệu CTHĐ
14h00 Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh và Xây dựng cơ sở năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 PHT. Nguyễn Đức Vượng TT văn hóa Phường Bắc Lý UBND Phường Bắc Lý
14h00 Tổ chức các hoạt động chào mừng Tết Nguyên Đán 2021 cho cán bộ và  lưu học sinh Lào Theo kế hoạch Giảng đường A, Sân trường và Phòng TT Hội SV Ban Tổ chức
14h00 Họp rà soát công tác tự đánh giá chương trình ĐT BGH; Phòng ĐBCLGD; Trưởng Khoa, Viện, Trưởng Bộ môn Phòng họp tầng Hiệu trưởng
Sáu

22/1

7h30 Hội nghị Tổng kết công tác đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và học tập, quán triệt NQ Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ Khối CCQ tỉnh Ban TV Đảng ủy Khối; Toàn thể đảng viên Giảng đường B3 Ban Tổ chức HN
8h00 Hội nghi tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường CQ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ban Chỉ đạo
14h00 Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các trường CN PHT. Nguyễn Đức Vượng, Trưởng, Phó  Phòng TC-HC, CT Công đoàn Hội trường, Trường CĐKT Công-Nông nghiệp Ban Tổ chức
Bảy

23/1

9h30 Tổng Lãnh sự Quán CHDCND Lào làm việc với nhà trường Đoàn công tác; PHT. Nguyễn Đức Vượng, Lãnh đạo và VC phụ trách đối ngoại các đơn vị: TT NC ASEAN, Phòng ĐT, CTSV, QLKH&HTQT, QT Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu PHT. Nguyễn Đức Vượng
10h00 Tổng Lãnh sự Quán CHDCND Lào gặp mặt sinh viên Lào Đoàn công tác; Lãnh đạo và VC phụ trách sinh viên của TT NC ASEAN, Phòng ,CTSV Giảng đường B3 Đoàn công tác
CN

24/1

8h00  

 

14h00