Lịch công tác – Tuần 27. Năm học 2020 – 2021

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

15/2

CHÀO XUÂN TÂN SỬU

NGHỈ TẾT, TRỰC CƠ QUAN THEO KẾ HOẠCH

 

Ba

16/2

CHÀO XUÂN TÂN SỬU

NGHỈ TẾT, TRỰC CƠ QUAN THEO KẾ HOẠCH

 

17/2

8h30 Trồng cây đầu Xuân Theo Kế hoạch số 222/KH-ĐHQB về tổ chức đón Tết  Nguyên Đán Tân Sửu 2021 Sân nhà Hiệu bộ Hiệu trưởng
9h00 Gặp mặt đầu Xuân Theo Kế hoạch số 222/KH-ĐHQB về tổ chức đón Tết  Nguyên Đán Tân Sửu 2021 Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học Liệu
14h00
 

Năm

18/2

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00
Sáu

19/2

7h30
14h00
Bảy

20/2

8h00
15h00 Chương trình “Ấm nồng Tết Việt” giao lưu với người nước ngoài đang làm việc và học tập tại tỉnh QB PHT. Nguyễn Đức Vượng Nhà hành SABOCHI, Đ. Phú, Đ.Hới Sở Ngoại vụ
CN

21/2

8h00  

 

14h00