Lịch công tác – Tuần 28. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

22/2

8h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
14h00
Ba

23/2

8h00
14h00

24/2

8h00
14h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 02/2021 Ủy viên BCHĐB Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
 

Năm

25/2

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
14h00 Họp hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng ND tỉnh PHT. Nguyễn Đức Vượng; Đ/ Trần Đức Hiền P.TC-HC Hội trường CQ UBMT Tổ quốc VN tỉnh (35 Ng. Hữu Cảnh) UBMT Tổ quốc VN tỉnh
14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến tín nhiệm bổ sung UV BCHĐB Ban Giám hiệu; BCH đảng bộ; trưởng các tổ chức CT-XH; Trưởng, Phó các đơn vị Phòng họp tầng 4 Bí thư Đảng ủy
14h30 Hội nghị Giao ban Trưởng đơn vị tháng 02/2021 Theo Quy định Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
Sáu

26/2

8h00
14h00
Bảy

27/2

8h00
14h00
CN

28/2

8h00  

 

14h00