Quyết định công nhận Hội đồng Trường ĐH Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/03/Quyết-định-công-nhận-HĐ-trường-ĐHQB.pdf” download=”all” viewer=”google”]