Thành viên và các Ban chuyên môn của Hội đồng Trường ĐH Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025

[embeddoc url=”https://qbu.edu.vn/wp-content/uploads/2021/03/Quyết-định-công-nhận-HĐ-trường-ĐHQB-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Quyết định công nhận HĐ trường ĐHQB NGhị quyết Hội đồng trường 01.