Lịch công tác – Tuần 35. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

12/4

8h00 Họp BGH PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết PHT. PTCD Hiệu trưởng
16h00 Tổng kết và tuyên dương đội bóng chuyền đạt giải ĐH TDTT tỉnh Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo trường
17h30 Gặp mặt cán bộ, lưu HS Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Theo Kế hoạch Khu du lịch Sao biển PHT.PT. Nguyễn Đức Vượng
Ba

13/4

8h00 Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ chuyên môn Khoa KT-CNTT Lãnh đạo Khoa, Đoàn KT, Trưởng Bộ môn, VT Khoa Văn phòng Khoa KT-CNTT Trưởng đoàn KT
9h00 Họp bàn về triển khai Xây dựng CT Bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm Lãnh đạo Trường; Lãnh đạo các đơn vị: Phòng ĐT; TT.ĐTTX, TC-HC, TT-PC, TT.TT-TS, Khoa Sư phạm, Khoa KH-CB, KT trưởng Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo trường
14h00 Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ chuyên môn Khoa Luật Lãnh đạo Khoa, Đoàn KT, Trưởng Bộ môn, VT Khoa Văn phòng Khoa Luật Trưởng đoàn KT

14/4

8h00 Hội nghị Khoa học cán bộ trẻ lần thứ III Theo kế hoạch, GV trẻ dưới 40t Phòng Hội thảo, TT Học liệu Ban TC
8h00 Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ chuyên môn Khoa KT-DL Lãnh đạo Khoa, Đoàn KT, Trưởng Bộ môn, VT Khoa Văn phòng Khoa KT-DL Trưởng đoàn KT
9h00 Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo Trường BTC Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐT; Ban Giám hiệu Phòng họp tầng 3 BTC Tỉnh ủy
14h00 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc, trao đổi về hoạt động và công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ của Trường ĐH QB Chủ tịch HĐT, BGH, Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng họp Ban TV Tỉnh ủy, tầng 3 Trụ sở TU Bí thư Tỉnh ủy
14h00 Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra hồ sơ chuyên môn Khoa Ngoại ngữ Lãnh đạo Khoa, Đoàn KT, Trưởng Bộ môn, VT Khoa Văn phòng Khoa NN Trưởng đoàn KT
 

Năm

15/4

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy viên BCHĐB Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
8h00 Chấm thi tuyển sinh ĐH liên thông và  ĐH VB2 đợt 1 năm 2021 Ban chấm thi theo Quyết định Phòng họp tầng 4 Trưởng Ban CT
14h00
Sáu

16/4

8h00
8h00
14h00
Bảy

17/4

8h00
15h00 Chương trình “Giao lưu kỷ niệm Ngày thành lập Khoa KT-CNTT và chào mừng Ngày lễ 30/4, 1/5 BGH; Khách mời, CBGV và SV Khoa KT-CNTT VP Khoa KT-CNTT và Nhà thi đấu Đa năng Trưởng Khoa
CN

18/4

8h00  

Lễ bốc thăm (Trực tiếp và trực tuyến) Giải bóng bàn Trường ĐH Quảng Bình mở rộng năm 2021

Ban Tổ chức và các đội trưởng Phòng họp tầng 3 Trưởng Ban TC PHT. Bùi Khắc Sơn
14h00