Lịch công tác – Tuần 37. Năm học 2020 – 2021 (Có thay đổi, bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

26/4

7h30 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Phòng Đào tạo Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, NLĐ của Phòng Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng
8h00 Họp BGH PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết PHT. PTCD Hiệu trưởng
9h00 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Phòng CTSV Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, NLĐ của Phòng Phòng CTSV Trưởng Phòng
9h30 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các Bộ môn và Khoa của Khoa KT-CNTT Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, NLĐ, GV có sinh hoạt chuyên môn của Khoa VP Khoa Trưởng Khoa
10h00 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý TT Học liệu Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, của TT VP TT GĐ TT
10h00 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Phòng TT-PC Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, NLĐ của Phòng Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng
14h00 Làm việc với Ban điều hành Dự án Eramus+ Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 TS. Võ Thị Dung
14h30 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các Bộ môn và Khoa của Khoa Luật Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, GV có sinh hoạt chuyên môn của Khoa VP Khoa Trưởng Khoa
15h00 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Phòng ĐBCLGD Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, NLĐ của Phòng Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng
16h00 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Phòng QLĐT Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, NLĐ của Phòng Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng
Ba

27/4

8h00 Chấm thi kết thúc lớp BDCD nghề nghiệp (Cả ngày) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 nhà E Trưởng Ban
8h00 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các Bộ môn và Khoa của Khoa SP Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, GV có sinh hoạt chuyên môn của Khoa VP Khoa Trưởng Khoa
9h00 Họp HĐ xét hoàn thành chương trình và cấp CC các lớp BDCDNN Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 CT Hội đồng
9h30 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Phòng QT Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, NLĐ của Phòng Phòng hội thảo tầng 3 Khối VP các khoa KT-CN Trưởng Phòng
14h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 4/2021 Ủy viên Ban Chấp hành ĐB Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
15h30 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các Bộ môn và Khoa của Khoa GD Thể chất- Quốc phòng Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, GV có sinh hoạt chuyên môn của Khoa VP Khoa Trưởng Khoa
16h00 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Phòng KH-TC Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, NLĐ của Phòng Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng

28/4

8h00 Hội nghị giao ban trưởng đơn vị tháng 4/ 2021 Theo Quy định Phòng họp tầng 3 PHT. PTCD Hiệu trưởng
10h30 UBND Tỉnh làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ixraen tại Việt Nam PHT. PT. Nguyễn Đức Vượng Phòng họp UBND Tỉnh UBND Tỉnh
13h30 Đón tiếp và làm việc với ĐS Đặc mệnh toàn quyền Ixraen tại Hà Nội Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3  Lãnh đạo Trường
14h00 ĐS Đặc mệnh toàn quyền Ixraen tại Hà Nội giao lưu với sinh viên Theo kế hoạch Giảng đường B3 Lãnh đạo trường
14h00 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các Bộ môn và Khoa của Khoa Ngoại ngữ Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, GV có sinh hoạt chuyên môn của Khoa VP Khoa Trưởng Khoa
14h00 Chấm thi kết thúc lớp BDCD nghề nghiệp (Cả ngày) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 nhà E Trưởng Ban
14h00 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Viện NN-MT Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, của Viện VP Viện Viện trưởng
15h00 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý TT ĐTTX Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, của TT VP TT GĐ TT
16h00 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các Bộ môn và Khoa của Khoa KT-DL Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, GV có sinh hoạt chuyên môn của Khoa VP Khoa Trưởng Khoa
18h30 Tổ chức thi hùng biện Tiếng Anh năm 2021 Khách mời, Ban TC, sinh viên theo KH Giảng đường B3 Chủ tịch Hội SV
 

Năm

29/4

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Chấm thi kết thúc lớp BDCD nghề nghiệp (Cả ngày) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 nhà E Trưởng Ban
8h00 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Phòng QLKH-HTQT Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, NLĐ của Phòng Phòng họp tầng 3 Trưởng Phòng
8h30 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Tr. tâm TT-TT Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, của TT VP TT GĐ TT
9h00 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý TT Ngoại ngữ, tin học Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, của TT VP TT GĐ TT
14h00 Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các Bộ môn và Khoa của Khoa Khoa học cơ bản Tổ công tác, Toàn bộ CB,VC, GV có sinh hoạt chuyên môn của Khoa Phòng Hội thảo, Khối VP các Khoa KT,CN Trưởng Khoa
Sáu

30/4

NGHỈ LỄ 30/4
Bảy

1/5

8h00
14h00
CN

2/5

8h00  

 

14h00