Lịch công tác – Tuần 38. Năm học 2020 – 2021 (Có thay đổi, bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

3/5

8h00
14h00
Ba

4/5

8h00 Giao ban Lãnh đạo trường tháng 5/2021 Chủ tịch HĐT; BGH, Thư ký Phòng CTHĐT Chủ tịch HĐT
14h00

5/5

9h30 UBND Phường Bắc Lý kiểm tra công tác chuẩn bị hội nghị tiếp xúc cử tri tại Trường ĐHQB Đoàn công tác của UBND P.Bắc Lý, LĐ Trường, Trưởng Phòng TC-HC, Phòng CTSV, Phòng QT Phòng họp tầng 3 và Giảng đường B3 Đoàn công tác
14h00 Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh làm việc với nhà trường Chủ tịch HĐT; BGH; Trưởng các đơn vị; Kế toán trưởng Phòng họp tầng 4 Lãnh đạo tỉnh
 

Năm

6/5

7h30 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
7h30 Triển khai cài đặt ứng dụng thẻ bảo hiểm Y tế cho SV; Tuyên truyền PL phòng, chống ma túy cho SV (HOÃN) GV chủ nhiệm, BCS lớp và Bí thư Chi đoàn Giảng đường B3 Phòng CTSV
9h30 Họp HĐ xét hoàn thành CT và cấp CC các Khoa BDCD nghề nghiệp Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
14h00
Sáu

7/5

8h00 Hội nghị tập thể lãnh đạo trường về giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Chủ tịch HĐT; BGH; Tr. P. TC-HC Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐT
8h30 Hội nghị tập thể lãnh đạo trường mở rộng về lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Chủ tịch HĐT; BGH; Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng các đơn vị Phòng họp tầng 4 Chủ tịch HĐT
9h00 Hội nghị tập thể lãnh đạo trường về lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Chủ tịch HĐT; BGH; Tr. P. TC-HC Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐT
9h15 Hội nghị tập thể cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Chủ tịch HĐT; BGH; Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng, Phó các đơn vị Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN, CT Hội CCB Phòng họp tầng 4 Chủ tịch HĐT
10h00 Hội nghị Hội đồng Trường lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Thành viên Hội đồng trường Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐT
10h30 Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy về lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
11h00 Hội nghị tập thể lãnh đạo trường về nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Chủ tịch HĐT; BGH; Tr. P. TC-HC Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐT
14h00
Bảy

8/5

8h00
14h00
CN

9/5

8h00  

 

14h00