Lịch công tác – Tuần 39. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

10/5

8h00 Họp BGH PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết PHT. PTCD Hiệu trưởng
8h00 Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử ĐBQH, Hội đồng ND các cấp BT, CTHĐT: PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, Phó Phòng TT-PC ThS. Dương Thị Hồng Thuận Hội trường UBND Phường Quảng Phúc Ban TC
14h00 Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử ĐBQH, Hội đồng ND các cấp BT, CTHĐT: PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, Phó Phòng TT-PC ThS. Dương Thị Hồng Thuận Hội trường UBND Phường Quảng Thuận Ban TC
Ba

11/5

8h00 Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các CQ tỉnh về công tác cán bộ (HOÃN) Bí thư Đảng ủy Trường ĐHQB (UVBCH) Trung tâm VH và Điện ảnh Tỉnh QB Ban TV Đảng ủy Khối
8h00 Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng ND các cấp Đ/c Trần Đức Hiền và Đ/c Lại Minh Tuấn Hội trường UBND Thành phố Đồng Hới Ban TC
8h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối các CQ tỉnh về công tác cán bộ (HOÃN) Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHQB Trung tâm VH và Điện ảnh Tỉnh QB Ban TV Đảng ủy Khối
8h30 Chấm thi kết thúc các lớp BD chức danh NN Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 dãy nhà E Trưởng Ban
10h00 Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các CQ tỉnh về công tác cán bộ (HOÃN) Bí thư Đảng ủy Trường ĐHQB (UVBCH) Trung tâm VH và Điện ảnh Tỉnh QB Ban TV Đảng ủy Khối
14h00 Chấm thi kết thúc các lớp BD chức danh NN Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 dãy nhà E Trưởng Ban

12/5

8h00 Hội thảo Khoa học “ NC sự tác động của việc Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN đến lao động, việc làm tỉnh QB Theo Kế hoạch Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Ban TC
8h00 Họp bàn về tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh QB năm 2021 PHT. PT Nguyễn Đức Vượng; Đ/c Đậu Mạnh Hoàn (TTHL) Hội trường tầng 3, Sở VH&TT Sở VH&TT
8h30 Chấm thi kết thúc các lớp BD chức danh NN (Cả ngày) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 dãy nhà E Trưởng Ban
14h00 Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử ĐBQH, Hội đồng ND các cấp (HOÃN) BT, CTHĐT: PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, Phó Phòng TT-PC ThS. Dương Thị Hồng Thuận Hội trường UBND Phường Quảng Phong Ban TC
14h00 Tổ chức tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên năm cuối (HOÃN) Công ty Hải Phong; Phòng TT-TT; Sinh viên năm cuối Giảng đường B2 Phòng TT-TT
14h00 Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử Hội đồng ND các cấp

(DỪNG TỔ CHỨC DO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH)

Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo, cử tri Trường ĐH Quảng Bình, cử tri TDP  13,14,15 P.BL Giảng đường B3 Ban TC
 

Năm

13/5

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
9h30 Họp xét hoàn thành chương trình và cấp chứng chỉ các Khóa BD chức danh NN Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
14h00 Báo cáo công tác biên soạn TL bài giảng BD nghiệp vụ sư phạm BGH, Đào tạo TTĐTTX, TT Thông tin-TT, Kế toán trưởng, Khoa KHCB, Khoa SP, Bộ môn TLGDH Phòng họp tầng 3 PHT. PtrCD Hiệu trưởng
14h00 Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử ĐBQH, Hội đồng ND các cấp (HOÃN) BT, CTHĐT: PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, Phó Phòng TT-PC ThS. Dương Thị Hồng Thuận Hội trường UBND Phường Quảng Hải Ban TC
Sáu

14/5

8h00 Hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử ĐBQH, Hội đồng ND các cấp BT, CTHĐT: PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, Phó Phòng TT-PC ThS. Dương Thị Hồng Thuận Hội trường TT VH Thị xã Ba Đồn Ban TC
14h00 Họp bàn về việc sử dụng Nhà Đa Năng trong kỳ hè BGH, LĐ Phòng TC-HC, QT, Tr. Khoa GD TC-QP, Kế toán trưởng Phòng họp tầng 3 PHT. PTCD Hiệu trưởng Nguyễn Đức Vượng
Bảy

15/5

8h00
14h00
CN

16/5

8h00  

 

14h00