Lịch công tác – Tuần 40. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

17/5

8h00 Họp BGH PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết PHT. PTCD Hiệu trưởng
14h00 Họp Ban Bầu cử Phường Bắc Lý về công tác chuẩn bị bầu cử ĐB Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Đ/c Trần Đức Hiền, Đ/c Lại Minh Tuấn Hội trường UBND Phường Bắc Lý Trưởng Ban bầu cử P. Bắc Lý
15h00 Đảng ủy Khối các CQ Tỉnh làm việc với Ban bầu cử tại đơn vị bầu cử số 12 (ĐHQB) Đoàn công tác Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Bầu cử số 12 Phòng họp tầng 3 ĐCT Đảng ủy Khối
Ba

18/5

7h30 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của sinh viên Khoa SP Hội đồng nghiệm thu; sinh viên thực hiện đề tài VP Khoa SP Chủ tịch HĐ
8h00
8h30 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Khoa và cấp Trường của sinh viên Khoa Luật Hội đồng nghiệm thu; sinh viên thực hiện đề tài Phòng họp tầng 3, Nhà E Chủ tịch HĐ
14h00 Họp Ban Bầu cử, Tổ bầu cử, Tổ bảo vệ  triển khai  công tác chuẩn bị bầu cử taị đơn vị bầu cử số 12 (ĐHQB) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Trưởng Ban bầu cử số 12

19/5

8h00 Hội thảo nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Ngoại ngữ Khách mời, BTC; sinh viên thực hiện đề tài Phòng Seminar Khối VP khoa Nhà E Chủ tịch HĐ
8h00 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Chấp hành  Tỉnh đoàn (8h30), Cán bộ chủ chốt Tỉnh đoàn (9h15), BCHTĐ L2 (9h45) Bí thư Đoàn Trường Hội trường CQ Tỉnh đoàn BTV Tỉnh đoàn
8h30 Phổ biến một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH, ĐB HĐND các cấp BGH; Ban bầu cử; Trưởng hoặc Phó các Khoa; Toàn thể giáo viên chủ nhiệm; Trợ lý quản lý SV Khoa SP Giảng đường B3 PHT. PTCD Hiệu trưởng
14h30 Họp xét học bổng KHHT K 61,62; Trợ cấp XH K62; Hỗ trợ chi phí học tập các Khóa năm học 2020-2021 BGH, Trưởng, Phó các đơn vị Phòng họp tầng 3 PHT. PTCD Hiệu trưởng
 
 

Năm

20/5

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội thảo nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa KHCB Khách mời, BTC; sinh viên thực hiện đề tài Phòng Hội thảo Khối VP các khoa KT-CN Chủ tịch HĐ
8h00 Sở tài chính làm việc với Nhà trường về cơ chế tự chủ của đơn vị Chủ tài khoản, Trưởng Phòng KH-TC; Kế toán trưởng Phòng họp Sở Tài chính LĐ Sở Tài chính
14h00 Họp Hội đồng đánh giá,  nghiệm thu đề tài nghiên cứu KHCN cấp tỉnh TS. Nguyễn Xuân Hảo Hội trường tầng 7, Sở KH-CN Chủ tịch HĐ
15h00 Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường của sinh viên Khoa KT-DL Hội đồng nghiệm thu; sinh viên thực hiện đề tài Phòng Tự NC, tầng 2, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
Sáu

21/5

8h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Toàn thể Đảng ủy viên Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
14h00 Hội nghị giao ban trưởng đơn vị tháng 5/2021 Theo quy định Phòng họp tầng 3 PHT. Phu trách CD Hiệu trưởng
Bảy

22/5

8h00 Họp Ban Bầu cử rà soát công tác chuẩn bị bầu cử tại đơn vị BC 12 (ĐHQB) Toàn thể ủy viên Ban Bầu cử Phòng họp tầng 3 Trưởng Ban
14h00
CN

23/5

7h00

Khai mạc Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

tại đơn vị bầu cử số 12 (ĐHQB)

Thành phần: Lãnh đạo Phường Bắc Lý, Lãnh đạo Trường ĐHQB, Ban bầu cử,

Tổ bầu cử và đại diện cử tri

Địa điểm:     Nhà Đa năng, Trường Đại học Quảng Bình

Chủ trì:        Ban TC, Ban bầu cử

 

Từ 7h00 đến 19h00:

Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

tại đơn vị bầu cử số 12 (ĐHQB)