Lịch công tác – Tuần 41. Năm học 2020 – 2021 (Có thay đổi, bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

24/5

8h00 Họp BGH PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết PHT. PTCD Hiệu trưởng
Truyền thông tuyển sinh hệ chính quy năm 2021 Theo Kế hoạch 790/KH-ĐHQB (10/5/2021) Các Trường THPT trong tỉnh Phòng TT-TS
8h30 Hội thảo khoa học Khoa KT-CNTT, năm học 2020-2021 Khách mời; CBGV, SV Khoa KT-CNTT Phòng Hội thảo Khối VP các Khoa Trưởng Khoa
9h00 Họp Ban Chấp hành Hội khuyến học Ủy viên BCH Hội KH Văn phòng Công đoàn (Tầng 1 nhà D) Chủ tịch Hội KH
15h00 Nhà trường làm việc với các đơn vị về thi, kiểm tra năng lực ngoại ngữ cho sinh viên BGH; Phòng ĐT, Khoa Ngoại ngữ, Trung tâm NN,TH Phòng họp tầng 3 Lãnh đạo trường
Ba

25/5

8h00
14h00

26/5

7h00 Họp bàn công tác tuyển sinh với Đài PT-TH PHT. PTCD Hiệu trưởng Phòng họp Đài PTTH Ban tổ chức
14h00 Tham dự và bảo vệ nội dung nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh PHT. Bùi Khắc Sơn Hội trường tầng 7, Sở KH&CN CT Hội đồng
14h30 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của ThS. Phan Thị Thu Hà Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
 

Năm

27/5

8h00 Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2020-2021 Tổ kiểm tra; Các chủ nhiệm đề tài Phòng họp tầng 3 Tổ trưởng Tổ KT
8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
10h00 Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các CQ Tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Ủy viên Ban TV Phòng họp tầng 3  UBKT Đảng ủy Khối
14h00
Sáu

28/5

8h00
14h00
Bảy

29/5

8h00
14h30 Hội thảo khoa học Khoa GD TC-QP, năm học 2020-2021 Khách mời; CBGV, SV Khoa VP Khoa, Nhà thi đấu Đa Năng Trưởng Khoa
CN

30/5