Lịch công tác – Tuần 42. Năm học 2020 – 2021 (Có thay đổi)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

31/5

8h00 Giao ban Lãnh đạo trường tháng 6/2021 Chủ tịch HĐT; BGH, Thư ký Phòng CTHĐT Chủ tịch HĐT
9h00 UB Kiểm tra Đảng ủy Trường làm việc với Chi ủy Chi bộ Khoa Ngoại ngữ và Chi bộ Phòng CTSV UBKT Đảng ủy Chi ủy các Chi bộ như nội dung Phòng họp tầng 3 CN UBKT Đảng ủy
Ba

1/6

10h00 Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình CTHĐT, BGH, cán bộ cốt cán của Trường Phòng họp tầng 4 UBND Tỉnh
14h00 UB Kiểm tra Đảng ủy Trường làm việc với Chi ủy Chi bộ Phòng CTSV UBKT Đảng ủy, Chi ủy Chi bộ Phòng CTSV Phòng họp tầng 3 CN UBKT Đảng ủy

2/6

8h00 Họp Hội đồng xét tuyển ĐH liên thông đợt 1 (2021) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 CT Hội đồng
14h00 Công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý của TT Học liệu Đoàn Thanh tra; Lãnh đạo và VP TT Học liệu Văn phòng TT Học liệu Trưởng đoàn TT
 

Năm

3/6

7h30 Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN của TS. Trần Thế Hùng (HOÃN) Theo Quyết định Phòng Hội thảo T2, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
7h30 Làm việc với Thường vụ Tỉnh ủy PHT.PTHT Nguyễn Đức Vượng, Đ/c Lại Minh Tuấn (TC) Phòng họp tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy BTV Tỉnh ủy
8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 18 Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHQB Tầng 3 Trụ sở Tỉnh ủy Ban TVTU
9h00 Họp xét tốt nghiệp lớp ĐH Sinh học ĐH VB2, K60 (HOÃN) Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
9h30 Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN của TS. Đinh Thị Thanh Trà (HOÃN) Theo Quyết định Phòng Hội thảo T2, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
14h00 Hội nghị trực tuyến về triển khai đề án PT Công nghệ sinh học Đại diện lãnh đạo trường Phòng họp tầng 3 ĐH Huế
Sáu

4/6

7h30 Họp Hội đồng đánh giá đề tài sinh viên NCKH cấp trường Theo Kế hoạch Phòng Hội thảo T2, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
8h15 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHQB Hội trường Tỉnh ủy, Tầng 5 Ban TV Tỉnh ủy
16h00 Tổng kết, trao giải các đề tài sinh viên NCKH cấp trường Theo Kế hoạch Phòng Hội thảo T2, TT Học liệu PHT. PTCD Hiệu trưởng
Bảy

5/6

8h00
14h30
CN

6/6