Lịch công tác – Tuần 43. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

7/6

8h00 Họp BGH PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết PHT. PTCD Hiệu trưởng
9h00 Lãnh đạo tạp chí KH-CN làm việc với Ban Quản trị mạng Tổng Biên tập, thư ký, Đ/c Nguyễn Văn Kiểu Phòng họp tầng 3 PHT. PTCD Hiệu trưởng
14h00
Ba

8/6

8h30 Họp xét tốt nghiệp lớp ĐH Sinh học ĐH VB2, K60 Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
14h00

9/6

7h30 Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021

(Cả ngày)

PGS. TS. Nguyễn Đức Vượng, TS. Bùi Khắc Sơn và Trưởng các đơn vị sau: TC-HC, ĐT, TT-PC, ĐBCLGD Phòng họp tầng 3

(Trực tuyến)

Bộ GD-ĐT
8h30 UBND tỉnh làm việc với Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 PHT. PT. Nguyễn Đức Vượng Phòng họp UBND tỉnh UBND Tỉnh
14h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các CQ Tỉnh Bí thư Đảng ủy Trường TT Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Ban TV Đảng ủy Khối
14h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt Khối các CQ Tỉnh Bí thư, Phó Bí thư  Đảng ủy Trường TT Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Ban TV Đảng ủy Khối
16h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các CQ Tỉnh Bí thư Đảng ủy Trường TT Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Ban TV Đảng ủy Khối
 

Năm

10/6

8h00 Làm việc với Tỉnh ủy PHT.PTCD Hiệu trưởng Phòng họp tầng 3 Hội trường Tỉnh ủy BTV Tỉnh ủy
8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 PHT. Võ Khắc Sơn làm việc với Phòng Quản lý KH& Hợp tác QT PHT. Võ Khắc Sơn, CB, VC Phòng Quản lý KH& Hợp tác QT Phòng họp tầng 3 PHT. Võ Khắc Sơn
14h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt trường về công tác cán bộ Chủ tịch HĐT; BGH; Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng, Phó các đơn vị Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN Phòng họp tầng 4 Chủ tịch Hội đồng trường
14h00 Làm việc với Sở Nội vụ về thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ PHT. PT Nguyễn Đức Vượng, Đ/c Lại Minh Tuấn (TC-HC) Phòng họp tầng 2, Sở Nội vụ Sở Nội vụ
15h00 Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN của TS. Trần Thế Hùng Theo Quyết định Phòng Hội thảo T2, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
16h00 Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN của TS. Đinh Thị Thanh Trà Theo Quyết định Phòng Hội thảo T2, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
Sáu

11/6

7h30 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đai hội ĐBTQ lần thứ XIII của Đảng (Cả ngày) UV Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV Phòng họp tầng 4 Bí thư Đảng ủy
14h00 Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐB Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Hiệu trưởng (Trưởng Ban chỉ đạo); Đ/c Hiền (Tổ trưởng), Đ/c Tuấn (Thư ký) Trung tâm Văn hóa Phường Bắc Lý Ban Tổ chức
Bảy

12/6

8h00 Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Hiệu trưởng Hội trường tầng 5, Trụ sở Tỉnh ủy Ban TC Hội nghị
14h00
CN

13/6

8h00  

 

14h00