Lịch công tác – Tuần 44. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

14/6

8h00 Họp BGH PHT, Thư ký Phòng Khánh tiết Hiệu trưởng
14h00 Họp trực tuyến với trường ĐH Nội vụ về phối hợp ĐT, BD Ban Giám hiệu; Trưởng các đơn vị sau: P. QLKH&HTQT, P. Quản trị, Khoa Luật, P. KH-TC Phòng họp tầng 3 BTC
Ba

15/6

8h30 Làm việc với Sở KH-CN

Về tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình

BTC Hội thi; BGH; Phòng QLKH&HTQT; Trưởng các đơn vị: Khoa KT-CNTT, Khoa KHCB, Khoa SP, Khoa KT-DL, Khoa Luật, Viện NN-MT Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
14h00 Hội nghị cán bộ chủ  chốt lấy phiếu tín nhiệm rà soát, bổ sung nguồn viên chức QL, Bộ môn của các đơn vị (HOÃN) Chủ tịch HĐT; BGH; Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng, Phó các đơn vị Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN Phòng họp tầng 4 (Hoãn) Chủ tịch Hội đồng trường
14h00 Hội nghị tập thể lãnh đạo trường lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại VC quản lý Chủ tịch HĐT; BGH; TrP. TC-HC Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng trường

16/6

8h00 PHT. Võ Khắc Sơn làm việc với Viện NN-MT PHT. Võ Khắc Sơn, CBVC của Viện VP Viện PHT. Võ Khắc Sơn
8h00 Tham dự Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Hiệu trưởng và Đ/c Võ Thị Dung Phòng HT tầng 2, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
14h00 PHT. Võ Khắc Sơn làm việc với Khoa Luật PHT. Võ Khắc Sơn, CBGV của Khoa VP Khoa Luật PHT. Võ Khắc Sơn
 

Năm

17/6

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội nghị tập huấn công tác Kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021 Theo Quyết định Giảng đường B3 PHT. Bùi Khắc Sơn
14h00 PHT. Võ Khắc Sơn làm việc với Công đoàn trường, Hội Khuyến học PHT. Võ Khắc Sơn, Lãnh đạo Công đoàn, Hội Khuyến học VP Công đoàn PHT. Võ Khắc Sơn
Sáu

18/6

8h00 Chấm đề cương thuyết trình ứng viên tham gia Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi 2021 Đảng ủy Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
9h00 Tổ chức kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 2, TT Học liệu Tổng Biên tập Tạp chí KH&CN
9h00 Hội thảo quốc tế trực tuyến phối hợp với trường ĐH Sakon, Thái Lan Theo Kế hoạch Phòng họp tầng 3 PHT. Võ Khắc Sơn
14h00 PHT. Võ Khắc Sơn làm việc với Khoa KT-DL PHT. Võ Khắc Sơn, CBGV của Khoa VP Khoa KT-DL PHT. Võ Khắc Sơn
14h00 Nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở của TS. Phan Trọng Tiến Theo Quyết định Phòng tự NC của GV, TT Học liệu Chủ tịch HĐ
Bảy

19/6

8h00
14h00
CN

20/6

8h00  

 

14h00  

 

Last Updated on 16 Tháng Sáu, 2021 by Trần Đức Hiền