Võ Khắc Sơn, Phó Hiệu trưởng

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về các lĩnh vực công tác: Khoa học công nghệ và đối ngoại, quản trị Trang thông tin điện tử Trường, công tác đoàn thể;

– Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Thông tin-Truyền thông, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Nông nghiệp-Môi trường, Khoa Luật, Khoa Kinh tế-Du lịch;

– Trực tiếp phụ trách các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường: Công đoàn, Đoàn Thanh niên CSHCM, Hội Sinh viên, Hội Chữ thập đỏ, Chi hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức, Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ;

– Phụ trách một số Đề án, Dự án khi được Hiệu trưởng phân công;

– Sinh hoạt hành chính tại Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

Last Updated on 15 Tháng Sáu, 2021 by Nguyễn Văn Kiểu