Lịch công tác – Tuần 47. Năm học 2020 – 2021

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

5/7

6h30 Làm việc với lãnh đạo Huyện Lệ Thủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL Hiệu trưởng, PHT. Võ Khắc Sơn; Trưởng Khoa NN; Giám đốc TTĐTTX; Trưởng Phòng ĐT; Kế toán trưởng UBND Huyện Lệ Thủy Hiệu trưởng
14h00 Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 Ủy viên Hội đồng theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT
Ba

6/7

8h00 Đoàn KT công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thực hiện nhiệm vụ tại các điểm thi 6/7/2021-9/7/2021) Theo Quyết định Các điểm thi ở tỉnh Quảng Bình Trưởng đoàn
9h30 Họp xét hoàn thành chương trình và cấp chứng chỉ khóa BD CDNN Theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
14h00

7/7

8h00
14h00
 

Năm

8/7

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00
14h00
Sáu

9/7

8h00
14h00
Bảy

10/6

8h00
14h00
CN

11/7

8h00  

 

14h00