Lịch công tác – Tuần 48. Năm học 2020 – 2021 (Có thay đổi, bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

12/7

8h00 Họp Lãnh đạo trường Chủ tịch HĐT; BGH, Thư ký Phòng CTHĐT Chủ tịch HĐT
15h00 Hội nghị triển khai tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Bí thư Đảng ủy Phòng họp Đảng ủy Khối các CQ Tỉnh Ban TC
Ba

13/7

8h00 UB Kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy UB Kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Phòng họp tầng 3 UB Kiểm tra Tỉnh ủy
8h00 Làm việc với Học viện Chính trị Hồ Chí Minh PHT. Võ Khắc Sơn Phòng họp Tỉnh ủy Ban TV Tỉnh ủy
9h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt nhận xét, đánh giá chủ tịch HĐT, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng năm học 2020-2021 BGH; Ban T.vụ Đảng ủy; Chủ tịch HĐT, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐT
14h00 Hội nghị tham vấn về phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến HĐ KD thuộc QL của Bộ GD-ĐT PHT. Võ Khắc Sơn Phòng họp tầng 3 Cục kiểm soát thủ tục hành chính
14h00 Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 BCH Đảng bộ, Ban GH, Bí thư các Chi bộ, Trưởng, Phó các đơn vị; Đảng viên các Chi bộ có ứng viên tham gia và đảng viên quan tâm Giảng đường B3

14/7

8h00 Họp rà soát hồ sơ đăng ký giải pháp dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật thuật tỉnh QB lần thứ IX BGH; Phòng QLKH&HTQT; CBGV có giải pháp dự thi Phòng họp tầng 2, TT Học liệu PHT. Võ Khắc Sơn
8h00 Bàn giao công tác tài chính giữa Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2016-2021 và Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 PGS.TS. Hoàng Dương Hùng; PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng; Phòng KH-TC Phòng họp tầng 3
14h00
 

Năm

15/7

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00
14h00
Sáu

16/7

8h00 Hội nghị (Trực tuyến) tổng kết 5 năm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh Bí thư Đảng ủy (UV BCH Đảng bộ Khối) Phòng họp trực tuyến, Sở TT&TT BTV Đảng ủy Khối các CQT
8h30 Họp bàn về quản lý sinh viên Lào PHT. Võ Khắc Sơn; Trưởng Phòng QLKH&HTQT; Trưởng Phòng CTSV; Trưởng Khoa Sư phạm; Phòng TC-HC Phòng Khánh tiết PHT. Võ Khắc Sơn;
9h00 Họp bàn nội dung quy định chế độ làm việc của giảng viên Trưởng, phó Phòng TC-HC, Phòng KH-TC, Phòng ĐT, Phòng QLKH&HTQT Phòng họp tầng 3 Phòng TC-HC
14h00 Tổng kết triển lãm NCKH, ĐM sáng tạo PHT. Võ Khắc Sơn; Trưởng các Khoa; Trưởng các Phòng: QLKH&HTQT, Quản trị; Viện trưởng V.NN-MT; Đ/c Sinh (P.TTTT), Đ/c Nga KT trưởng Phòng họp tầng 3 PHT. Võ Khắc Sơn
Bảy

17/6

8h00
14h00
CN

18/7

8h00  

 

14h00