Lịch công tác – Tuần 49. Năm học 2020 – 2021 (Có thay đổi)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

19/7

8h00 Họp Ban Giám hiệu BGH, Thư ký Phòng Khánh tiết Hiệu trưởng
9h00 Họp Hội đồng xét nâng lương trước thời hạn CB thuộc Tỉnh ủy quản lý Thành viên Hội đồng theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
Ba

20/7

8h00 Họp bàn thống nhất về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình Ban XD Quy chế; Chủ tịch HĐT BGH; Trưởng các đơn vị Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng trường
14h00

21/7

7h30 Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng PGS.TS Hoàng Dương Hùng Hội trường tầng 1, Trụ sở  Viễn thông Quảng Bình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
8h00 Ban GH làm việc với lãnh đạo Khoa KT-CNTT và Phòng Đào tạo về phần mềm QLĐT BGH; Trưởng phó Khoa KT-CNTT, Phòng ĐT Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
14h00
 

Năm

22/7

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội nghị Hội đồng Trường ĐH Quảng Bình lần thứ III

(HOÃN)

Thành viên Hội đồng trường Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐT
8h00 Họp bàn về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu về đào tạo giáo viên theo nhu cầu của xã hội Hiệu trưởng Hội trường tầng 2, Sở GD-ĐT Sở GD-ĐT
14h00
Sáu

23/7

8h00 Hội nghị cán bộ chủ  chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại trưởng Bộ môn GDQP, T.Trung

(HOÃN)

Chủ tịch HĐT; BGH; BCH Đảng bộ, Trưởng, Phó các đơn vị Chủ tịch CĐ, Bí thư Đoàn TN Phòng họp tầng 4 Chủ tịch Hội đồng trường
13h30 Hội nghị trực tuyến BCH TW Hội Sinh viên VN (Mở rộng) Ban Thư ký Hội SV VP Hội SV Chủ tịch Hội SV
Bảy

24/7

8h00 Hội nghị trực tuyến sơ kết giữa nhiệm kỳ Ban Thư ký Hội SV VP Hội SV Chủ tịch Hội SV
13h30 Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Hội và Phong trào SV năm học 2020-2021 Ban Thư ký Hội SV VP Hội SV Chủ tịch Hội SV
CN

25/7

8h00 Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Hội và Phong trào SV năm học 2020-2021 Ban Thư ký Hội SV VP Hội SV Chủ tịch Hội SV
14h00