Lịch công tác – Tuần 52. Năm học 2020 – 2021

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

9/8

8h00
14h00
Ba

10/8

8h00 Giao ban BGH Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Thư ký Phòng Khánh tiết Hiệu trưởng
14h00 Hội nghị Hội đồng Trường ĐH Quảng Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 Thành viên Hội đồng Trường Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐT

11/8

9h00 Phòng TC-HC làm việc với Khoa KHCB về xử lý KL viên chức vi phạm quy định ĐT, BD

(HOÃN)

Trưởng phó Phòng TC-HC; Trưởng Phó Khoa KHCB và trưởng, phó Bộ môn KHTN Phòng họp tầng 3 Phòng TC-HC
14h00
 

Năm

12/8

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Họp Hội đồng nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026

(02 ngày)

PGS. TS. Hoàng Dương Hùng Hội trường UBND tỉnh TT. HĐ ND tỉnh
8h00 Hội nghị báo cáo viên Tháng 8/2021 Đ/c Trương Thị Tư Sở Thông tin-Truyền thông Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
14h00 Thẩm định dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ PHT. Võ Khắc Sơn Hội trường tầng 4, Sở KH&CN CT Hội đồng
Sáu

13/8

8h00 Thông qua Kết luận thanh tra công tác quản lý TT Học liệu PHT. Võ Khắc Sơn; Đoàn TT; Lãnh đạo TT Học liệu Phòng họp tầng 3 PHT. Võ Khắc Sơn
14h00
Bảy

14/8

8h00
14h00
CN

15/8

8h00
14h00