Lịch công tác – Tuần 53. Năm học 2020 – 2021 (Có thay đổi, bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

16/8

8h00 Giao ban BGH Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Thư ký Phòng Khánh tiết Hiệu trưởng
14h00 Đoàn điều tra TNLĐ làm việc với Khoa SP, Bộ môn, cá nhân liên quan Đoàn ĐT; Lãnh đạo Khoa và Tr.BM, Tổ trưởng Công đoàn, VP Khoa Văn Phòng Khoa SP PHT. Võ Khắc Sơn
16h00 Đoàn điều tra TNLĐ làm việc với Phòng Đào tạo và cá nhân liên quan Đoàn ĐT; Lãnh đạo Phòng ĐT, cá nhân liên quan Phòng họp tầng 3 Đ/c Trần Đức Hiền
Ba

17/8

8h00 Họp Hội đồng tuyển sinh xét trúng tuyển tuyển sinh năm 2021 (đợt 1) Thành viên Hội đồng TS Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐTS

 

14h00

18/8

8h00
14h00
 

Năm

19/8

7h00 Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Khối VH-XH Bí thư Đảng ủy, Đ/c Ng. Đình Hùng, Ng. Văn Duy, Ph. Thị Thu Hiền, Đảng viên CB Khoa Luật, VP Đảng ủy Hội trường Đảng ủy Khối các CQ tỉnh Ban Tổ chức
8h00 Tiếp công dân Phòng Khánh tiết Lãnh đạo Trường
9h00 Đoàn điều tra TNLĐ làm việc với Công an Phường Nam Lý Đoàn điều tra theo phân công nhiệm vụ Tr.S. Công an Phường Nam Lý PHT. Võ Khắc Sơn
14h00 Lãnh đạo trường làm việc với các đơn vị về  giao quyền SD Ký túc xá Hiệu trưởng, đại diện Lãnh đạo các đơn vị: TC-HC, Quản trị, ĐT, Trưởng phó Phòng CTSV và VC quản lý Ký túc xá Phòng Khánh tiết Hiệu trưởng
14h00 Đoàn điều tra TNLĐ làm việc với Bà Bùi Thị Mến, GV Khoa SP Đoàn điều tra theo phân công và Bà Bùi Thị Mến, GV Khoa SP Phòng họp tầng 3 PHT. Võ Khắc Sơn
Sáu

20/8

8h15 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ Chủ tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Hội trường Tỉnh ủy, Tầng 3 trụ sở Tỉnh ủy BTV Tỉnh ủy
9h45 Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ Chủ tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng Hội trường Tỉnh ủy, Tầng 3 trụ sở Tỉnh ủy BTV Tỉnh ủy
14h00 Thảo luận kết quả điều tra TNLĐ Đoàn ĐT theo Quyết định Phòng họp tầng 3 Trưởng đoàn
16h00 Công bố Biên bản điều tra TNLĐ Đoàn Điều tra theo QĐ, Bà Bùi Thị Mến, GV Khoa SP Phòng họp tầng 3 Trưởng đoàn
Bảy

21/8

8h00
14h00
CN

22/8

8h00
14h00