Lịch công tác – Tuần 1. Năm học 2021 – 2022 (Có bổ sung)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

23/8

8h00 Họp BGH Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Thư ký Phòng Khánh tiết Hiệu trưởng
14h00 Hiệu trưởng làm việc các đơn vị về công tác BD Hiệu trưởng, Đ/c Hà, Đ/c Thủy (TTĐTTX), Đ/c Thuận (TT-PC), Đ/c Thăng, Đ/c Bích (ĐBCLGD) Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
Ba

24/8

8h00 Làm việc với Phòng GD-ĐT Thị xã Ba Đồn và Huyện Quảng Trạch Đại diện BGH, GĐ&Phó GĐ TTĐTTX, Phòng KH-TC Phòng GD-ĐT TX Ba Đồn và H. Quảng Trạch BGH
8h00 Hội nghị trực tuyến Giáo dục đại học năm 2021 Chủ tịch Hội đồng Trường, Đại diện BGH, Phòng ĐT, Trưởng Khoa SP, Trưởng Phòng ĐBCLGD Phòng họp tầng 3 Bộ GD-ĐT
8h30 Hiệu trưởng làm việc với Phòng Quản trị và Phòng CTSV về phương án phòng, chống dịch Covid-19 ở khu ký túc xá Hiệu trưởng, Đ/c Tuyến, Đ/c Bảy (P.CTSV), Đ/c Văn (Trưởng phòng QT), Đ/c Hòa (P. TC-HC) Phòng Khánh tiết Hiệu trưởng
14h00 Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh Hiệu trưởng; Hội đồng nghiệm thu, nhóm thực hiện nhiệm vụ KHCN Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng

25/8

7h30 Đón tiếp sinh viên trúng tuyển nhập học đợt 1 năm 2021 Theo Kế hoạch Giảng đường A3 Phòng ĐT và các đơn vị có liên quan
14h00 Hiệu trưởng làm việc với Phòng KH-TC, Phòng QT Hiệu trưởng, Tr. Phòng KH-TC, KT trưởng, KT tài sản, Tr. Phòng QT Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
15h00 Hiệu trưởng làm việc với Doanh nghiệp về hợp tác NC KHCN (HOÃN) Hiệu trưởng Tại CQ Doanh nghiệp BLĐ
 

Năm

26/8

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
9h00 UBKT Đảng ủy làm việc với Chi bộ Khoa KT-CNTT (HOÃN) UBKT Đảng ủy, Chi bộ Khoa KT-CNTT Phòng họp tầng 3 Chủ nhiêm UBKT Đảng ủy
10h00 Họp Hội đồng xét điều kiện dự thi cuối khóa dự bị Tiếng Việt cho LHS Lào K14 (HOÃN) Theo Quyết định số 1410/QĐ-ĐHQB ngày 20/8/2021 Phòng họp tầng 3 Chủ tịch HĐ
14h00
Sáu

27/8

8h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 8/2021

(HOÃN)

Ủy viên BCH Đảng bộ Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
14h00
Bảy

28/8

8h00 Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 BGH, Chủ tịch HĐT, Đại diện lãnh đạo: Phòng TC-HC, Phòng ĐT, Phòng KH-TC Phòng họp tầng 3 Bộ GD-ĐT
14h00
CN

29/8

8h00
14h00