Lịch công tác – Tuần 2. Năm học 2021 – 2022

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

30/8

8h00 Họp BGH Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Thư ký Phòng Khánh tiết Hiệu trưởng
14h00
Ba

31/8

8h00
14h00

1/9

8h00
14h00
 

Năm

2/9

NGHỈ LỄ 2/9

TRỰC CƠ QUAN THEO KẾ HOẠCH

Sáu

3/9

NGHỈ LỄ 2/9

TRỰC CƠ QUAN THEO KẾ HOẠCH

Bảy

4/9

NGHỈ LỄ 2/9

TRỰC CƠ QUAN THEO KẾ HOẠCH

CN

5/9

NGHỈ LỄ 2/9

TRỰC CƠ QUAN THEO KẾ HOẠCH