Đào tạo

Category

Sáng ngày 27/04/2022, tại phòng họp tầng 3 – nhà Hiệu bộ, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo Sư phạm Lịch sử – Địa lý, mã số 7140249 của Trường Đại học Quảng Bình đã tiến hành làm việc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tham dự buổi thẩm định...
TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 63 TKB ĐH K63 TKB CAO ĐẲNG KHOÁ 63 TKB CĐ K63 TKB TIN HỌC KHOÁ 63 Tin học, K63 TKB TIẾNG ANH KHOÁ 63 Tiếng Anh 1, K63 TKB MAC – LÊNIN KHOÁ 63 Mac – Lênin, Luat K63      
TKB CAO ĐẲNG KHOÁ 60 TKB CAO ĐẲNG KHOÁ 61 TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 59 TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 60 TKB ĐẠI HỌC KHOÁ 61
TKB Cao đẳng 58 TKB Cao đẳng 59 TKB Đại học K57 TKB Đại học K58 TKB Đại học K59
1 2