Tin hoạt động

Chúc mừng NCS Nguyễn Duy Linh bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ

Ngày 1 tháng 6 năm 2023, tại khoa Kỹ thuật Điện, Điện tử và Máy tính – Trường Đại học Ulsan – Hàn Quốc, NCS...

Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày 25/5/2023, Công đoàn Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, dự và...

Tổng kết, chia tay trợ giảng tiếng Anh chương trình Fulbright – Christopher Fisher Ryan

Năm học 2022-2023, Trường Đại học Quảng Bình đã tiếp nhận 01 Trợ giảng Tiếng Anh, chương trình Fulbright là ông Christopher Fisher Ryan đến...

Tập huấn cho giảng viên về phương pháp giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ cho sinh viên năm học 2022-2023

Căn cứ kế hoạch năm học 2022 – 2023; Thực hiện hợp đồng tư vấn ngày 29/06/2022 giữa tổ chức CRS và Trường Đại học...

Trường Đại học Quảng Bình thông báo tuyển sinh lưu học sinh Lào

Năm học 2023 – 2024, Trường Đại học Quảng Bình tiếp tục tuyển sinh đào tạo cho LHS Lào tốt nghiệp trung học phổ thông...

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2023 tại Trường Đại học Quảng Bình

Thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam; Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 16/2/2023 của...