Lịch công tác – Tuần 21. Năm học 2020 – 2021 (Có bổ sung, thay đổi)

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

4/1

9h00 Họp Ban Giám hiệu HT, PHT, Thư ký Phòng HT Hiệu trưởng
9h00 Tổ chức trao học bổng Trí Đức cho sinh viên Theo Kế hoạch số 1840/KH-ĐHQB ngày 22/12/2020 Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu Ban Tổ chức
Ba

5/1

8h00
14h00

6/1

8h00
14h00 Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2020-2021 của Khoa KT-DL CBGV và SV Khoa KT-DL Giảng đường B3 Trưởng Khoa
 

Năm

7/1

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Sở TT-TT PHT. Nguyễn Đức Vượng Hội trường T3, Sở TT-TT BTC
8h00 Hội nghị kiểm điểm Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 Ủy viên BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
8h00 Hội nghị tổng kết NV quốc phòng, an ninh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 PHT. Bùi Khắc Sơn Hội trường A, Ban CHQS thành phố ĐH Chủ tịch UBND TP
9h00 Hội nghị đánh giá công tác Đảng năm 2020 BGH, BCH Đảng bộ BGH, BCHĐB

VP Đảng ủy

Phòng họp tầng 3 Bí thư Đảng ủy
14h00 Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2020-2021 của Khoa Sư phạm CBGV và Ban CS các lớp Khoa SP VP Khoa Sư phạm Trưởng Khoa
14h00 Hội nghị triển khai nghị quyết của Chính phủ và nghị quyết của HĐND tỉnh về PT KT-XH và dự toán ngân sách năm 2021 Hiệu trưởng Hội trường UBND tỉnh UBND tỉnh
Sáu

8/1

7h30 Hội nghị BCH Hội Cựu CB tỉnh tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 Đ/c Trần Đức Hiền VP Hội CCB tỉnh Chủ tịch Hội CCB tỉnh
8h00 Hội nghị hướng dẫn một số nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối các CQ tỉnh Bí thư Đảng ủy Trường Hội trường Đảng ủy Khối Ban CĐ 35
8h30 Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thồng HS,SV và Hội SV Việt Nam Khách mời; BGH; BCH Hội SV; Hội viên Giảng đường B3 CT Hội SV
14h00
Bảy

9/1

8h00
14h00
CN

10/1

8h00  

 

14h00