Thông báo về việc hướng dẫn cài đặt ứng dụng App ” Báo cháy 114″ và quan tâm, theo dõi tài khoản Zalo ” Cục cảnh sát PCCC và CNCH”