Lịch công tác – Tuần 36. Năm học 2021 – 2022

THỨ NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM CHỦ TRÌ
Hai

25/4

8h00 Họp GB Lãnh đạo Trường  HT, PHT và TK Phòng khánh tiết Hiệu trưởng
9h00 Họp Ban chỉ đạo xây dựng KH chiến lược phát triển Trường ĐHQB giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2035 Ban Chỉ đạo Phòng họp tầng 3 PHT
19h00 Chung kết và trao giải cuộc thi “Tỏa sáng tài năng sinh viên Ngoại ngữ 2022” Toàn thể VC, SV khoa Ngoại ngữ và VC quan tâm Giảng đường B3 Khoa NN
19h00 Tổ chức chương trình hướng nghiệp – tuyển sinh trực tuyến năm học 2021-2022 Theo Quyết định Trực tuyến Bộ GD&ĐT
Ba

26/4

8h00 Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2022 Đ/c Vương Kim Thành Trụ sở UBND xã Quảng Hợp Tỉnh hội QB
14h00 Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 4/2022 Toàn thể BCH Đảng bộ Phòng họp tầng 3 Bí thư ĐU
16h00 Hội nghị cán bộ chủ chốt bổ nhiệm lại viên chức quản lý: PTBM LLMLN; PTBM Luật (Lịch bổ sung) BTĐU-CTHĐT; Đảng ủy; BGH; Trưởng, Phó các đơn vị; CTCĐ; BTĐTN Phòng họp tầng 4 BTĐU
16h45 Hội nghị Tập thể LĐT bổ nhiệm lại viên chức quản lý: PTBM LLMLN; PTBM Luật (Lịch bổ sung) BTĐU-CTHĐT; BGH Phòng họp tầng 3 BTĐU
19h00 Tổ chức chương trình hướng nghiệp – tuyển sinh trực tuyến năm học 2021-2022 Theo Quyết định Trực tuyến Bộ GD&ĐT

27/4

8h00 Họp HĐ thẩm định CTĐT ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý (Lịch bổ sung) HĐ thẩm định; Tổ xây dựng hồ sơ mở ngành Phòng họp tầng 3 CTHĐ
10h00 Làm việc với các đơn vị hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ và chế độ phụ cấp đứng lớp của GV Lãnh đạo các đơn vị: Phòng TC-HC; Phòng KH, TC&QLĐT; Đào tạo; Phòng KHCN&ĐN Phòng họp tầng 3 TP TC-HC
14h00 Họp giao ban Trưởng đơn vị tháng 04/2022 (Lịch điều chỉnh) BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng
16h30 Hội nghị BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 (Lịch bổ sung) CTHĐT-Hoàng Dương Hùng Phòng họp CCĐUK ĐUK
Năm

28/4

8h00 Tiếp công dân Phòng khánh tiết Lãnh đạo Trường
8h00 Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Nhà trường (Lịch bổ sung) BTĐU-CTHĐT; BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể Phòng họp tầng 4 UBND tỉnh
14h00 Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện QĐ số 1895/QĐ-TTg của TTCP PHT; Trưởng phòng CT&QLSV Phòng họp  UBND tỉnh UBND tỉnh
Sáu

29/4

8h00 Họp HĐND tỉnh CTHĐT

Hoàng Dương  Hùng

UBND tỉnh HĐND
15h00 Họp Ban tổ chức Hội thi Tin học trẻ

(Lịch bổ sung)

PHT-Võ Khắc Sơn Hội trường tầng 4, Tỉnh đoàn BTC
Bảy

30/4

8h00 Tham dự Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Trường ĐHSP,

ĐH Huế (1957-2022)

Theo Giấy mời

(Đ/c Nguyễn Đức Vượng)

Giảng đường I, Trường ĐHSP, ĐH Huế Trường ĐHSP, ĐH Huế
Nghỉ ngày Chiến thắng 30/4/2022
CN

01/5

 

Nghỉ ngày Quốc tế Lao động 01/5/2022